2-6 Dni robocze dostawa na szybkie dostawy przedmiotów!
Wszystkie pozostałe zamówienia złożone do 26 września zostaną dostarczone w dniach 5-19 października 2021 r.

Gwarancja

Impact Furniture Ltd oferuje GRATIS Standardową roczną gwarancję na wszystkie nasze meble.

Istnieje możliwość złożenia zamówienia na rozszerzoną Gwarancję za dodatkową opłatą.
Oferujemy następujące rozszerzone gwarancje:
Dwuletnia ulepszona Gwarancja,
Trzyletnia Gwarancja Premium,
Pięcioletnia Gwarancja Super Premium,
Proszę przeczytać informacje poniżej w celu poznania szczegółów.

Szczegóły dotyczące gwarancji na meble.

Oferowane przez nas meble pochodzą od starannie wybranych, wiarygodnych producentów, którzy podzielają nasze przekonanie o dostarczaniu jedynie wysokiej jakości produktów, trwałych i w atrakcyjnej cenie.

Gwarancja obejmuje:
Nasza gwarancja na produkty obejmuje integralność strukturalną mebli i wszystkich ich elementów, jak również obejmuje uszkodzenia lub wady produkcyjne.
Zazwyczaj gwarancja obejmuje: drewno, forniry, stabilność strukturalną i łączenia, a także uchwyty, zaczepy i zawiasy, wnętrze złączki, oprawy oświetleniowe (nie żarówki), prowadnice szuflad komód i stolików kawowych z funkcją przechowywania.
Wszystkie meble oraz ich montaż, dostarczane przez Impact Furniture Ltd. objęte są gwarancją pozostawania zdatnymi do celów, dla których zostały wyprodukowane do jednego roku od daty otrzymania przez Kupującego lub zakończenia instalacji określonej w ofercie przyjętej przez klienta.
Jeśli klient nabędzie opcjonalną rozszerzoną gwarancję, Gwarancja będzie ważna odpowiednio przez 2 lub 3 lub 5 lat od daty otrzymania Towaru, zależnie od wybranej opcji.
Gwarancja dotyczy wszystkich funkcji mechanicznych mebli i ich elementów oraz wykończenia powierzchni, a także wykonania usługi montażu mebli świadczonych przez naszą firmę .

Zgodnie z naszą Gwarancją będziemy dostarczać klientowi nowe części zamienne lub kompletny nowy zestaw w zależności od charakteru roszczenia.

Ograniczenia i wyłączenia:
Niniejsza gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia i uszkodzeń wynikających z nadużyć, czy to zamierzonych, czy przypadkowych. Nasza firma dokona , jeśli to możliwe, naprawy takiej szkody, pobierając opłatę od klienta zgodnie z normalną polityką cenową firmy.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń w wyniku pożaru, powodzi lub jakichkolwiek warunków środowiska, dla których meble i instalacja nie zostały zaprojektowane, w tym zjawiska dymu, wilgoci i wysokich temperatur.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez jakiekolwiek używanie mebli w sposób, którego nasza firma nie mogła przewidzieć i o którym Sprzedający nie został poinformowany na piśmie w momencie składania zamówienia.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje przypadkowych uszkodzeń zwykle pokrywanych w ramach ubezpieczenia budynków lub mienia.
Gwarancja wygasa w przypadku, gdy klient dokonuje jakichkolwiek modyfikacji lub napraw mebli lub instalacji bez zgody firmy.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje wykonania montażu przez jakąkolwiek osobę, inną, niż instalator Impact Furniture. Jeśli nasz firma poleca montera, a klient płaci za jego usługę poza ceną wynikającą z umowy z naszą firmą , takie prace są wyłączone z niniejszej gwarancji.

W przypadku zlecenia nam instalacji ta gwarancja nie obejmuje elementów elektrycznych, sanitarnych, materiałów instalacyjnych, podłóg, pokryć ścian, tynków lub jakichkolwiek materiałów dekoracyjnych, które mogą być dostarczone oprócz mebli jako część instalacji. Wszystkie te elementy, które nie są meblami dostarczane przez naszą firmę będą gwarantowane przez producenta danego sprzętu lub materiału.

Uszkodzenia w transporcie:
W mało prawdopodobnym przypadku, że meble zostaną uszkodzone podczas dostawy zobowiązujemy się dostarczyć części zamienne, o ile zostaniemy o uszkodzeniu powiadomieni w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania mebli przez Kupującego.

Klient zostanie poproszony o dostarczenie nam fotografii szkody i numeru uszkodzonej części zamiennej. Numery części można znaleźć w instrukcji montażu dostarczonej wraz z meblami. W wiadomości do nas klient powinien zawrzeć dokumentacją fotograficzną, numer katalogowy części oraz numer swojego zamówienia.

Ogólne warunki:
Posiadanie dowodu zakupu jest obowiązkiem Kupującego.
Gwarancja jest niezbywalna i obowiązuje od dnia zakupu.
Zgodnie z realizacją swoich zobowiązań wynikających z niniejszej gwarancji, Impact Furniture zastrzega sobie prawo do wyboru opcji wiążącej się z najniższym kosztem dla siebie. Może to oznaczać zlecenie naprawy, dostarczenie części zamiennej lub zwrot części pierwotnej ceny zakupu.
Kwota wszelkich roszczeń jest ograniczona do pierwotnej ceny zakupu zapłaconej za niezadowalający towar.
Niniejsza gwarancja obejmuje tylko Towar użytkowany w gospodarstwie domowym na terenie Wielkiej Brytanii.
Niniejsza gwarancja jest dodatkowym warunkiem w stosunku do obowiązującego prawodawstwa w zakresie dostaw towarów i usług i nie ma wpływu na ustawowe prawa którejkolwiek ze stron.

© 2003 Impact Furniture Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma Nr. 06359447. Unit 10 Hardwicke Industrial Estate, Hardwicke Rd., Great Gransden, SG19 3BJ United Kingdom